ONAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölümlerin başında, konularında uzman yeminli mali müşavirlerimiz ve denetçilerimiz...

Devamı

ONAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş

Maliye Bakanlığı eski denetim elemanları ile mesleğinde yetkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından 2015 yılında kurulan ONAT BAĞIMSIZ DENETİM AŞ amacı çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca da yetkilendirilerek Türkiye'nin denetim şirketleri arasında yerini almıştır.

Bünyesindeki Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız denetçi ve çalışan denetçi kadrosu ile Bağımsız Denetim, KDV ile diğer kanunlarda yer alan Vergi İadesi, İstisna ve Muafiyetlerin Raporlanması faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölümlerin başında, konularında uzman yeminli mali müşavirlerimiz ve denetçilerimiz bulunmakta ve bu bölümleri yönetmektedir.