HABERLER

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne ilişkin değişiklik taslakları

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde, İstanbul uluslararası finans merkezi projesi kapsamında sermaye piyasalarımızdaki küresel yatırımların ve yatırımcıların teşviki amacıyla değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini 15.07.2015 tarihine kadar gyf@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Değişiklik Taslakları için tıklayınız.