HABERLER

Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Repo-ters repo işlemlerinin aracı kurumlar tarafından yapılmasıyla ilgili esasların düzenlenmesi amacıyla “Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. İlgili taraflar, söz konusu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 18.03.2015 tarihine kadar repo@spk.gov.tr e-posta adresine veya Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.