HABERLER

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” (Rehber) Kurul’un i-SPK.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olup; i-SPK.37.2 (23.09.2014 tarih ve 28/953 s.k.) sayılı İlke Kararı ile güncellenerek Kurul’un internet sayfasında yayımlanmıştır.

Bu defa Rehber’e ilave edilecek hususlar Kurul’un İ-SPK.37.3 (14.05.2015 tarih ve 12/619 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olup, Rehber bu doğrultuda güncellenmiştir.

Rehber’e İlave Edilen Önemli Hususlar

Rehber’e ilave edilen konular genel itibarıyla aşağıdaki gibidir:

  • Emir iletimine aracılık faaliyeti sırasında müşteriye bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili tereddüt edilen çeşitli hususlara açıklık getirilmiştir.
  • Uygunluk ve yerindelik testlerinin uygulanmasına ilişkin olarak; tüzel kişi, müşterek ile vekaleten açılan hesaplarda testlerin uygulanması, testlerin yapılmasında yetkili imzalar ile personelin lisans durumuna ilişkin konulara açıklık getirilmiştir.
  • Uygunluk ve yerindelik testlerinin sonuçlarında farklılaşmaya gidilmesine ilişkin talepler dikkate alınarak bu konuda bazı açıklamalar ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Testlerin çağrı merkezi ya da kayıtlı telefonlar aracılığıyla yapılması talepleri uygun görülmemiştir.
  • Bankalarda yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili personele ilişkin olarak bazı personel için aranan lisans şartlarında geçiş süreci tanınmıştır.
  • İrtibat bürosunun faaliyete geçebilmesi için ticaret siciline tescil yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Aracı kurumların marka kullanım izinlerine ilişkin çeşitli hususlara açıklık getirilmiştir.
  • İlave risk bildirim yükümlülüklerine ilişkin bazı hususlara açıklık getirilmiş olup, yatırım fonları için muafiyet tanınmıştır.
  • Saklama hesaplarına ilişkin müşterilerle mutabakat yapılması yükümlülüğü 01.01.2016 tarihine bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.