YÖNETİM KADROSU

Yönetim Kadrosu

Sadık Özdemir

SMMM – Sorumlu Ortak Başdenetçi - Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Sadık Özdemir

SMMM – Sorumlu Ortak Başdenetçi - Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü 1982 yılında bitirdi ve Muhasebe Mesleğini serbest olarak icra etmeye başladı. Bunun yanında mesleki konularda uzun sure öğretmenlik, eğiticilik görevlerini de üslendi.

Muhasebe mesleğinin meslek yasasının kabul edilmesinde ve meslek odalarının kurulmasında aktif olarak görev yaptı. 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle 1989 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı. 2014 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirildi.

Muhasebe, Denetim ve Vergi Uygulamaları konularındaki deneyimi ile Şirketimizde yönetim kurulu üyesi ve Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Öner Özbek

SMMM – Sorumlu Ortak Başdenetçi - Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Öner Özbek

SMMM – Sorumlu Ortak Başdenetçi - Yönetim Kurulu Üyesi

1993 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe - Denetim Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamasının ardından 1994 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajını ve mesleki yeterlilik sınavlarını tamamlayarak Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik faaliyetine başladı. 2014 yılında Bağımsız Denetçilik sınavlarını tamamlayarak Bağımsız Denetim faaliyetlerine başladı. Mesleki faaliyetini sürdürdüğü 20 yılı aşkın süre içinde yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık, çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde vergilendirme ve muhasebe hizmetleri verdi. Türk – İtalyan İş adamları Girişim Platformunun sekretaryasını yürüttü ve İtalyan yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik çalışmalara katıldı.

Şirketimizde yönetim kurulu üyesi ve Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Ferruh Yavuz

SMMM –Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmiş

Ferruh Yavuz

SMMM –Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesinde 1975 yılında lisans; Gazi Üniversitesi’nde 1977 yılında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Mezuniyetinden sonra Maliye Bakanlığı’nda Muhasebat Kontrolörü olarak 1983 yılına kadar görev yaptı. Bu tarihten sonra ve sırasıyla, özel sektörün yurtiçi ve yurtdışında konut ve altyapı inşaat faaliyetini sürdüren şirketi ile tekstil sektörünün halka açık şirketlerinde mesleki ve yöneticilik görevlerini birlikte yürüttü. Meslek yasasıyla edindiği SMMM meslek unvanı ve bağımsız olarak kooperatif üst birlikleri ve şirketlere Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçeleme, yapılandırma ve organizasyon çalışmaları ile Vergi, Sosyal Güvenlik, Devlet Destekleri ve Ticaret Hukuku alanlarında Revizyon, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini verdi.

Halen, Şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Hüsnü Şengöz

YMM- Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçi

Özgeçmiş

Hüsnü Şengöz

YMM- Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesinde 1972 yılında lisans eğitimlerini tamamlamasının ardından Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Bu görevinden 1978 yılında ayrılarak Denizcilik Bankasında ve Başak Sigorta’da Müfettişlik yaptı. Meslek yasası ile birlikte Yeminli Mali Müşavir unvanını aldı. 2015 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirildi. 1990 yılından itibaren YMM meslek unvanı ve bağımsız olarak çeşitli kurum ve şirketlerin vergi denetim ve danışmanlığı ile Tam Tastik, KDV ile diğer kanunlarda yer alan Vergi İadesi, İstisna ve Muafiyetlerin Raporlanması ile Vergi, Sosyal Güvenlik, Devlet Destekleri ve Ticaret Hukuku alanlarında Revizyon, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini verdi.

Mesleki faaliyetleri yanında Muhasebe Uzmanları Derneği Üyeliği, Vefa Vakfı ve Bilay Vakfı kurucu üyelikleri, Mülkiyeliler Birliği Bodrum Şubesi Kuruculuğu ve Başkanlığı ve Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelikleri ile sosyal alanda da görev sürdürmektedir.

Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Kamil Necmi Kesim

SMMM-Bağımsız Denetçi

Özgeçmiş

Kamil Necmi Kesim

SMMM-Bağımsız Denetçi

Muhasebecilik mesleğine eğitimi devam ederken 1975 yılında başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra da şirketi içerisindeki mesleki faaliyetini bağımsız olarak çalışmaya başladığı 1987 yılına kadar sürdürdü. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslek unvanını 1991 yılında aldı. 2014 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirildi. Bağımsız olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren meslek unvanı ve bağımsız olarak şirketlere Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Hukuku alanlarında Revizyon, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini verdi.

Halen Şirketimizin Ortağı ve Bağımsız Denetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Gökhan Turan

SMMM-Bağımsız Denetçi

Özgeçmiş

Gökhan Turan

SMMM-Bağımsız Denetçi

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Üniversite de okurken çalışmaya başladığı Mali Müşavirlik Bürosunda askerlikten sonra bir süre daha çalışıp 1986 yılında İstanbul Sirkeci'de kendi büromu açtı. 1990 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını, 2013 Yılında gerekli eğitimleri tamamlayarak Bağımsız Denetçi belgesini ve unvanını aldı. Bağımsız olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren meslek unvanı ve bağımsız olarak şirketlere Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Hukuku alanlarında Revizyon, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini verdi.

Halen Şirketimizin Ortağı ve Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Bağımsız Denetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Erdal Teknikel

SMMM-Bağımsız Denetçi

Özgeçmiş

Erdal Teknikel

SMMM-Bağımsız Denetçi

Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Üniversite de okurken çalışmaya başladığı mesleğine 1993 yılında Serbest Muhasebeci, 1998 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile sürdürdü. 2014 Yılında gerekli eğitimleri tamamlayarak Bağımsız Denetçi belgesini ve unvanını aldı. Bağımsız olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren meslek unvanı ve bağımsız olarak şirketlere Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Hukuku alanlarında Revizyon, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini verdi.

Halen Şirketimizin Ortağı ve Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Bağımsız Denetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Sanem Yavuz

SMMM- Ortak

Özgeçmiş

Sanem Yavuz

SMMM- Ortak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra ve mesleki staj döneminde Bağımsız Denetim Şirketinde denetçi yardımcısı olarak çalıştı. 2011 yılında SM Mali Müşavir olduktan sonra da, 2013 yılı başında bağımsız olarak çalışmaya başlayıncaya kadar, meslek stajı dönemindeki görevini sürdürdü.

Mesleki unvanı altında ve bağımsız olarak şirketlere Mali Müşavirlik, Denetim ve Danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Aynı zamanda Şirketimizin Ortağı olarak görevine devam etmektedir.