Site Rengi


Hakkımızda

ONAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Maliye Bakanlığı eski denetim elemanları ile mesleğinde yetkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından 2015 yılında kurulan ONAT BAĞIMSIZ DENETİM AŞ amacı çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca da yetkilendirilerek Türkiye’nin denetim şirketleri arasında yerini almıştır.

Bünyesindeki Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bağımsız denetçi ve çalışan denetçi kadrosu ile Bağımsız Denetim, KDV ile diğer kanunlarda yer alan Vergi İadesi, İstisna ve Muafiyetlerin Raporlanması faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölümlerin başında, konularında uzman yeminli mali müşavirlerimiz ve denetçilerimiz bulunmakta ve bu bölümleri yönetmektedir.

BİZDEN HABERLER
Firmamız hakkında son gelişmeler
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu
Yeni Bir Finansal Araç: Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamında III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) hazırlanmış ve ülkemiz sermaye piyasalarına yeni bir yatırım enstrümanı olan değişken sermayeli yatırım ortaklıkları kazandırılmıştır....
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne ilişkin değişiklik taslakları
30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi...
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı
30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve 13.6.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ), ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Tebliğ taslağında öne...
Borçlanma Araçları Tebliği’nde ve Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları
30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurulumuzun III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
İletişim bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz
Esentepe Mahallesi, Zincirlidere Caddesi No:94 D:2 Şişli/İSTANBUL
info@onatbd.com.tr
+90 212 213 38 40
+90 212 213 38 40