Site Rengi


Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu

Yeni Bir Finansal Araç: Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamında III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) hazırlanmış ve ülkemiz sermaye piyasalarına yeni bir yatırım enstrümanı olan değişken sermayeli yatırım ortaklıkları kazandırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ metni için tıklayınız.

Yurt dışında SICAV (Société d’investissement à Capital Variable) ve ICVC (Investment Company with Variable Capital) olarak adlandırılan DSYO, tüzel kişiliği haiz şirket yapısı altında yatırım fonunun sunduğu esnekliklere erişim imkanı sağlayan ve açık uçlu bir sermaye yapısına sahip yatırım ortaklığı modelini temsil etmektedir. Tebliğ ile getirilen yenilikler ise aşağıda özetlenmektedir.

  • Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sabit sermayeli ve değişken sermayeli olmak üzere iki türde düzenlenmektedir.
  • DSYO, sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan ve anonim ortaklık şeklinde kurulan bir sermaye piyasası kurumu olarak tanımlanmaktadır.
  • DSYO payları kurucu payları ve yatırımcı payları olmak üzere iki türde düzenlenmektedir.
  • DSYO’nun portföyüne alınabilecek varlık ve araçlar, sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığı ve menkul kıymet yatırım fonlarının portföylerine dahil edilebilecek bütün varlıkları kapsamaktadır.
  • DSYO’ların portföy yönetim hizmetini bir portföy yönetim şirketinden almaları gerekmekte olup; DSYO’lar teftiş ve iç kontrol, muhasebe ve operasyon, risk yönetim sistemine ilişkin hizmetleri Tebliğ ile izin verilen diğer kuruluşlardan alabileceklerdir.
  • SPKn ile verilen yetki kapsamında, DSYO’lar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun; anonim şirketlerde esas sermayeye, asgari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve azaltımı usulüne, pay taahhüdü ve ödenmesine, pay devrine ilişkin kısıtlamalarına, kar zarar hesabı ve karın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmayacak olup, bu konuda kendi özel mevzuatları geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

16 Mayıs 2020
889 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?